Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

06/25/2017

ISPITI - prof.dr Dragan Soleša

Ispiti iz predmeta Osnove programiranja i Zaštita računarskih sistema održaće se u ponedjeljak, 26.06.2017.godine u 12:00 časova.

Ispiti iz predmeta Projektovanje informacionih sistema i Društvene mreže  održaće se u ponedjeljak, 26.06.2017.godine u 13:00 časova.

Ispiti iz predmeta Napredno programiranje i Operativni sistemi održaće se u ponedjeljak, 26.06.2017.godine u 14:00 časova.

Ispiti iz predmeta Računarske mreže, Strukture podatakla i algoritmi, Objektno orijentisano progrmiranje i Poslovna inteligencija  održaće se u ponedjeljak, 26.06.2017. godine u 15:00 časova.


Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor