Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

09/07/2017

II UPISNI ROK - PRIJEMNI ISPIT

Dragi naši budući studenti, 
drugi upisni rok je počeo, a potrebna dokumenta za prijavu su:
> Orginal diploma o završenoj srednjoj školi 
> Orginal 4 svjedočanstva o završenoj srednjoj školi
> Orginal izvod iz matične knjige rođenih 
> Uvjerenje o državljanstvu
< 2 x fotografije 50 mm x 60 mm

Prijemni ispit održaće se u petak, 22.09.2017.godine u 11:00 časova. 
Za Vaš prijemni ispit od 200 ponuđenih pitanja biće izabrano 20 pitanja. 

U prilogu možete preuzeti pitanja za prijemni ispit. 


Dokumenti

›› 
Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor