Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

PREDUZETNIŠTVO


PREDUZETNIŠTVO KAO STUDIJSKI PROGRAM  ĆE VAM OMOGUĆITI DA STEKNETE OSNOV ZA POKRETANJE VLASTITOG BIZNIISA!

Potrebna znanja i vještine stičete kroz sledeće predmete predviđene nastavnim planom i programom Visoke škole :


       I GODINA   

Informacione tehnologije

Makroekonomija

Elementarni engleski jezik

Informacije i komunikacije

Osnove menadžmenta

Mikroekonomija

Poslovna statistika

Elementarni  poslovni engleski jezik 


II GODINA

 Poslovna matematika

Preduzetništvo

Kompjuterska tabelarna izračunavanja

Srednji poslovni engleski jezik

Poslovne finansije

Ekonomika preduzeća

Poslovna kultura

Baze podataka   1

Organizacija poslovnih sistema

Viši poslovni engleski jezik


 III GODINA

Poslovno pravo

Računovodstvo

Tehnološki sistemi

Marketing

Teorija sistema

Uprvaljanje ljudskim resursima

Bankarstvo

Ekonomija EU

Kvantitativne metode odlučivanja

Odnosi s javnošću 


IV GODINA

Finansijski tržišta i institucije 

Upravljanje projektima

Teorija odlučivanja

Upravljanje kvalitetom

Strategiski menadžment

Menadžment malih i srednjih preduzeća 

Upravljački informacioni sistemi

Elektronsko poslovanje 


Kroz trogodišnje studije i ostvarenih 180 ECTS bodova stičete zvanje DIPLOMIRANI MENADŽER-PREDUZETNIŠTVO 
Kroz četvorogodišnje studije i ostvarenih 240 ECTS bodova stičete zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA-PREDUZETNIŠTVO


 

Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor