Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

JAVNA UPRAVA

ORGANIMA LOKALNE I DRŽVNE UPRAVE SU POTREBNI STRUČNI RADNICI, OSPOSOBLJENI  ZA PRUŽANJE ADMINISTARTIVNIH USLUGA GRAĐANIMA .


Potrebna znanja i vještine stičete kroz sledeće predmete predviđene nastavnim planom i programom Visoke škole: 

I GODINA    

Informacione tehnologije

Makroekonomija

Elementarni engleski jezik

Informacije i komunikacije

Osnove menadžmenta

Mikroekonomija

Poslovna statistika

Elementarni  poslovni engleski jezik


 II GODINA

 Poslovna matematika

Preduzetništvo

Kompjuterska tabelarna izračunavanja

Srednji poslovni engleski jezik

Poslovne finansije

Ekonomika preduzeća

Poslovna kultura

Baze podataka   1

Organizacija poslovnih sistema

Viši poslovni engleski jezik


 III GODINA

Poslovno pravo

Računovodstvo

Tehnološki sistemi

Marketing

Teorija sistema

Uprvaljanje ljudskim resursima

Javne finansije

Ekonomija EU

Kvantitativne metode odlučivanja

Odnosi s javnošću


IV GODINA

Finansijski menadžment

Upravljanje projektima

Teorija odlučivanja

Upravljanje kvalitetom

Strategiski menadžment

Ekonomika i ogranizacija javnog sektora

Upravljački informacioni sistemi

Elektronsko poslovanje


Kroz trogodišnje studije i ostvarenih 180 ECTS bodova stičete zvanje DIPLOMIRANI MENADŽER-JAVNA UPRAVA
Kroz četvorogodišnje studije i ostvarenih 240 ECTS bodova stičete zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA-JAVNA URAVAAktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor