Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

POSLOVNA INFORMATIKA

VIDITE SEBE KAO : PROGRAMERA, WEB DIZAJNERA, STRUČNJAKA ZA BAZE PODATAKA, SISTEMSKOG MREŽNOG ADMINISTRATORA ... 


Potrebna znanja i vještine stičete kroz sledeće predmete predviđene nastavnim planom i programom Visoke škole :

I GODINA    

Informacione tehnologije

Makroekonomija

Elementarni engleski jezik

Informacije i komunikacije

Osnove menadžmenta

Mikroekonomija

Poslovna statistika

Elementarni  poslovni engleski jezik

 

II GODINA

 Poslovna matematika

Preduzetništvo

Kompjuterska tabelarna izračunavanja

Srednji poslovni engleski jezik

Poslovne finansije

Ekonomika preduzeća

Poslovna kultura

Baze podataka   1

Organizacija poslovnih sistema

Viši poslovni engleski jezik


III GODINA 

Arhitektura i funkcija računara

Tehnološki sistemi

Marketing

Računovodstvo 

Projektovanje informacionih sistema 

Osnove programiranja 

Operativni sistemi 

Diskretne strukture

Elektronsko poslovanje 

Računarske mreže


IV GODINA 

Zaštita računarskih sistema 

Upravljanje projketima 

Internet programiranje 

Upravljanje kvalitetom 

Upravljački informacioni sistemi 

Osnove kompjuterske grafike 

Baze podataka II 


Kroz trogodišnje studije i ostvarenih 180 ECTS bodova stičete zvanje DIPLOMIRANI INFORMATIČAR-180 ECTS

Kroz četvorogodišnje studije i ostvarenih 240 ECTS bodova stičete zvanje DIPLOMIRANI INFORMATIČAR -240 ECTS

Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor