Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

VIZIJA

ZAŠTO VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU PRIJEDOR

Znanje je faktor konkurentnosti u 21. vijeku i to je prednost i šansa Visoke škole za ekonomiju i informatiku u Prijedoru. Programska orijentacija i strategija razvoja naše ustanove, u praksi su se potvrdili kao izuzetno uspješni, a kreativni istraživački i naučni potencijal nastavnika i saradnika garancija su da ćemo se i dalje uspješno razvijati, na zadovoljstvo društvene zajednice i korisnika svih naših usluga.

Obrazovanje kadrova koji će po završetku studija ostvariti prestižnu radnu i životnu karijeru zahtjeva visoke standarde, kojima se Visoka škola za ekonomiju i informatiku u Prijedoru i rukovodi. U prvom redu je to visokostručni nastavni kadar, kao i kompetentni i ugledni naučni radnici. U oblastima kojima se bave, postigli su izvanredne rezultate ne samo u nastavi, već i u naučno-istraživačkom radu.

Od samog početka rada naše ustanove, radimo po principima Bolonjske deklaracije. Svi predmeti su jednosemestralni, ispiti se polažu parcijalno putem testova i drugih načina provjere znanja. Primjena evropskog sistema transfera kredita (ECTS), tj. bodovnog sistema, našim studentima omogućava eventualni prelazak na druge visokoškolske ustanove bilo gdje u Evropi.

Ono čime se najviše ponosimo jesu rezultati koje postižu naši studenti na različitim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, kao i uspjeh koji postižu pri zapošljavanju. Istraživanja su pokazala da je od ukupnog broja diplomiranih studenata Visoke škole za ekonomiju i informatiku u Prijedoru, oko  80% njih već našlo zaposlenje, što najbolje potvrđuje ozbiljnost i kvalitet rada ove visokoškolske institucije, njenih obrazovnih kadrova i nastavnih planova.

 

NAŠI STUDIJSKI PROGRAMI – GARANCIJA VAŠEG USPJEHA

Studijski programi na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku u Prijeduru su razvijeni na principima poznatih evropskih i svjetskih univerziteta, ali sa određenim osobenostima i originalnostima, koji studentima omogućavaju lakše snalaženje u poslovnim sferama naše zemlje i okruženja. Ono što naše programe razlikuje od drugih, jeste činjenica da se od naših studenata traži ne samo pasivno slušanje i prihvatanje informacija, već i mnogo pojedinačnog i grupnog rada, puno inicijative i proaktivnosti.


KO SU NAŠI STUDENTI

Naši studenti su kreativni, samostalni, energični, srdačni i radoznali. Oni su ti koji predstavljaju duh naše ustanove. Učestvuju u brojnim takmičenjima, sportskim aktivnostima, pokreću brojne kulturne i društvene aktivnosti u okruženju. Jedan broj njih svoje dalje školovanje nastavlja u inostranstvu, gdje su veoma cijenjeni. Oni koji se odluče zaposliti, bez poteškoća nalaze zaposlenje. Uglavnom govore jedan ili više stranih jezika. Neki od njih su bili ili još uvijek jesu dio studentskih razmjena. Naši studenti su naš ponos, a i vi možete biti među njima.               

Čekamo Vas!

Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor