Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

UPIS

UPISNA DOKUMENTACIJA
-Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
-Original svjedočanstva : I, II, III, IV
-Rodni list
NAKON PRIJEMNOG ISPITA 
- 2 fotografije
- Ljekarsko uvjerenje
- Dokaz o uplati prve rate ( godišnja školarina iznosi 1950KM;)
-prva rata 190 KM
-ostalih 11 rata 160 KM


Šta nudi Visoka škola?


Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je licencirana privatna visokoškolska ustanova u sistemu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine koja nudi visoku stručnu spremu putem trogodišnjeg i četvorogodišnjeg studija u oblasti informatike i menadžmenta sa sljedećim zvanjima:

"diplomirani ekonomista" (nakon završene četiri godine studija na ekonomsko-menadžerskim smjerovima – 240 ECTS),

"diplomirani menadžer" (nakon završene tri godine studija na ekonomsko-menadžerskim smjerovima – 180 ECTS),

"diplomirani informatičar" (nakon završene tri ili četiri godine studija na smjeru Poslovna informatika – 180 ili 240 ECTS),

"diplomirani inženjer informatike i računarstva (nakon završene četiri godine studija na smjeru Računarstvo i informatika - 240 ECTS).


U PRILOGU MOŽETE DA PREUZETI PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT. 

Napomena: Na prijemnom ispitu će da bude 20 pitanja od navedenog broja. Više informacija na broj telefona 052/241-960 ili na e-meil adresu koledzprijedor@gmail.com 

Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor