Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

POSTANITE STUDENT

Dragi naši budući studenti,

hvala vam što se interesujete za Visoku školu za ekonomiju i informatiku u Prijedoru. Visoka škola za ekonomiju i informatiku je licencirana visokoškolska ustanova koja svojim studentima pruža mogućnost studiranja na savremenim studijskim programima po uslovima koji su među najpovoljnijim u regionu. 

Nova zgrada sa preko 4000 m2 prostora koji je opremljen po svjetskim standardima, savremeni studijski programi, kadrovski potencijali i biblioteka sa preko 7000 jedinica samo su neki od razloga da se odlučite za našu visokoškolsku ustanovu.

Visoka škola za ekonomiju i informatiku organizuje nastavu na akademskim studijskim programima za sticanje visoke stručne spreme sa zvanjima:

- diplomirani ekonomista,

- diplomirani informatičar,

- menadžer,

- informatičar.

Prilikom upisa ćete imati priliku da se odlučite za redovne ili vanredne studije, koje su organizovane u trogodišnjem i čeverogodišnjem trajanju, u skladu sa informativnim materijalom koji možete pregledati/preuzeti u prilogu u pdf formatu.

Birajući jedan od navedenih studijskih programa na našoj školi Vi ste izabrali sigurnu budućnost! Dovoljno je da verujete u sebe i da verujete da je kvalitetno obrazovanje investicija u budućnost. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i velikog znanja nastava na našoj visokoj školi je organizovana na takav način da se studiranje sastoji od najmodernijih nastavnih oblika (predavanja, vježbe, konsultacije, seminari, radionice, sekcije) koje se odvijaju u najsavremenije i najbolje opremljenom prostoru u regionu. Interaktivna nastava, mogućnost učenja na daljinu, studijska putovanja i ekskurzije te odlasci na takmičenja su samo neke od brojnih dodatnih pogodnosti koje ćete moći da koristite na našoj visokoj školi.

Tekst konkursa za upis za akademsku 2014/15 godinu možete pogledati u prilogu.

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je licencirana privatna visokoškolska ustanova u sistemu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine koja nudi visoku stručnu spremu putem trogodišnjeg i četvorogodišnjeg studija u oblasti ekonomije, informatike i menadžmenta sa sljedećim zvanjima:

“diplomirani ekonomista” (nakon završene četiri godine studija na ekonomsko-menadžerskim smjerovima – 240 ECTS),

“menadžer” (nakon završene tri godine studija na ekonomsko-menadžerskim smjerovima – 180 ECTS),

“diplomirani informatičar” (nakon završene četiri godine studija na smjeru Poslovna informatika – 240 ECTS) i

“informatičar” (nakon završene tri godine studija na smjeru Poslovna informatika – 180 ECTS).

Ustanova je licencirana Dozvolom za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-9620/07.

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je osnovana i licencirana pod nazivom Visoka škola “Koledž za informatiku i menadžment Janjoš” Prijedor, ali je 21.6.2010. promijenila naziv u “VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU” Prijedor.OVDJE možete pogledati sudsko rješenje o promjeni naziva.

Do promjene naziva došlo je zbog uvođenja novog licenciranog studija ekonomije i novog zvanja “diplomirani ekonomista” koje se stiče nakon četvorogodišnjeg studija.

Od datuma promjene naziva, Visoka škola u pravnom prometu koristiti isključivo novi naziv. Dokumenti koji su ustanovi izdati od strane nadležnih organa i koji regulišu rad ustanove pod starim nazivom, važe i za rad ustanove pod novim nazivom.


Dokumenti

›› Informator

Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor